Safety Tips

  • सिलिन्डर ठाडो गरी राख्नुहोस् ।
  • सिलिन्डर राखिएको स्थानमा भेन्टीलेटर अथवा झ्याल खुल्ला राख्नुहोस् ।
  • ग्यास सकिए पछी घोप्टो पारेर वा तेर्सो पारेर प्रयोग नगर्नुहोस् ।
  • आपतकालीन फोन नम्बर घरका सबै सदस्यहरुले देखीने स्थानमा राख्नुहोस् ।
  • ग्यास प्रयोगमा नहुँदा रेगुलेटर सधै बन्द राख्नुहोस् ।
  • लाइटर तथा सलाइ हातमा लिएर मात्र ग्यास चुलो खोल्नुहोस् ।
  • पहिला रेगुलेटर बन्द गर्नुहोस्, आगो निभे पछी मात्र ग्यास चुलो बन्द गर्नुहोस् ।