Safety Tips

Security And Safety Manual

सुरक्षा बाहिरी (Security)
(१) उद्योग परिसर भित्र प्रवेश गरेका टैंकर लगायत सवारी साधन ढुवानी साधन तथा व्यक्तिहरुको
नियमानुसार लगत (नाम /ठेगाना /फोन/आउनुका कारण) अद्यावधिक राख्ने ।
(२) उद्योग परिसरको सम्पुर्ण दृश्य आउने गरी ऋऋत्ख् क्यामेरा व्यवस्थापन गर्ने ।
(३) प्रत्येक दिन अघिल्लो दिनको रेकर्ड भएको ऋऋत्ख् को फुटेज अवलोकन विश्लेषण जिम्मेवार व्यक्ति वाट
(प्रबन्धक) गर्ने ।
(४) उद्योग परिसरमा रातको समयमा सबै स्थानमा प्रकाश पुग्ने गरी विद्युत बत्तीहरुको व्यवश्थापन गर्ने ।
(५) सुरक्षा गार्डलाई सुरक्षा ९क्भअगचष्तथ बलम क्बाभतथ० सम्बन्धी तालिम नियमित दिने । नियमित ग्उमबतभ
गराउने ।
(६) सुरक्षा गार्ड हर समय सतर्क रही उद्योग परिसरको रेखदेख सुरक्षा गर्ने । व्यक्ति विशेष तथा
क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने ।
(७) समय समयमा सुरक्षा कर्मी उद्योग परिसर भर पैदल निरिक्षण गरेको हुनु पर्ने ।
(८) सम्पुर्ण कर्मचारीहरु लाई समेत सुरक्षा एव. बचाउ ९क्भअगचष्तथ बलम क्बाभतथ० को तालिम
दिलाउने ।
(९) उद्योग परिसर बाहिर जाने र उद्योग परिसर भित्र आउने सम्पुर्ण वस्तुहरुको लगत
(बिल÷भौचर÷गेटपास) ढुवानी ÷सवारी साधनहरुको लगत गेटमा रजिस्टर गरी अद्यावधिक राख्ने ।
(१०) आकस्मिक घटनाको सुचनाका लागी सुरक्षागार्डका लागी ध्वनी संकेत यन्त्र (Alarm) राख्ने ।

सिलिण्डर


(१) नयाँ खरिद र ग्राहकबाट फिर्ता प्राप्त सिलिण्डर चेकिङ गर्ने
(क) नयाँ खरिद सिलिण्डर हेरेर चेक गर्ने÷ल्क्(घटढ अनुरुप हुनुपर्ने ।
(ख) हरेक नयाँ सिलिण्डरबाट सेम्पल सिलिण्डर लिने र ति सिलिण्डरको वजन चेक गर्ने ÷ सो को लगत
(ीयन दययप) राख्ने सो लग बुक प्रमाणित गर्ने ।
(ग) नयाँ खरिद गरेका सिलिण्डरमा मापदण्ड अनुसार लेवलिङ रहे नरहेको चेक गर्ने ।

 • सिलिण्डर उत्पादनको नाम
 • बोटलरको नाम
 • गुणस्तर चिन्ह
 • पानी अटने क्षमता
 • टेर वजन( tare weight calculating value)
 • कुल वजन (Gross weight)
 • भाप परिक्षण
 • हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट ÷पुन हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट मिती
 • Bunk मा उद्योगको कोड


आवश्यक परे अनुसार उपर्युक्त स्थानमा पठाउने, पेन्ट गर्ने, मर्मत गर्ने, बोटलिङ गर्ने ।
(घ) O रिङ र भल्वको स्थिति हेर्ने ।
(ङ) नियमानुसार Tare weight (टेर वजन) हेर्ने ।
(२) सिलिण्डरको निरिक्षण पश्चात आवश्यकता अनुसार गर्ने ।
(क) सरसफाई गर्ने
(ख) रङ रोगन गर्ने
(ग) मर्मत गर्ने
(घ) टेस्टिङ गर्ने
(ङ) बोटलिङ गर्ने

सिलिण्डर भर्ने कार्य


(क) सिलिण्डरमा एल.पि.जी. नियमानुसार र निर्देशानुसार भर्ने ।
(ख) वजन परिक्षण पश्चात सो को log book बनाई रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने ।
(ग) चुहावट परिक्षण नियमानुसार गर्ने ।
ड्ड डिप टेस्ट
ड्ड सिल÷सेफ्टीक्याप राख्ने
(घ) भल्व NS369/NS384 को हुनु पर्ने ।
(ङ) सिलिण्डरको O रिङ चेक गर्ने ।
(च) भल्भको प्वाल Compact valve tester jf Electronic leak detector बाट परिक्षण गर्ने ।
(छ) सम्पुर्ण परिक्षणहरु नेपाल आयल निगम र नियमानुसार तथा सुरक्षाको दृष्टिकोण लाई मध्य नजर गर्दै
सर्तकतापुर्वक एवं जिम्मेवारी पुर्वक गर्नु पर्ने ।
(ज) पर्जिङको उचित प्रबन्ध एवं व्यवस्थापन गर्ने ।
(झ) आवश्कता अनुसार एवं नियमानुसार स्टोरेज बुलेट र सिलिण्डरहरुको हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट गर्ने । सो को
रेकर्ड लग बुकमा अद्यावधिक गर्ने ।
(ञ) गेज नियमानुसार परिक्षण गराउनु पर्ने ।
(ट) लिकेज भएको सिलिण्डरको भल्भ परिवर्तन गरेको बिवरण लग बुकमा अद्यावधिक गर्ने ।
(ठ) ड्यामेज भएका सिलिण्डर तथा ड्यामेज भएर नष्ट गरिएका सिलिण्डरहरुको बिवरण रेकर्ड लग बुक
बनाएर अद्यावधिक राख्ने ।

मेशीनरी


१. Stander Operating Procedure ( SOP ) बनाएर कार्य गर्ने ।
२. आकस्मिक तयारी योजना बनाउने एवं आकस्मिक स्थितिमा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरु
छुटउने ।
३. लिकेज सेन्सिङ डिभाइस ( Leakage Sensing Device ) जडान गर्ने ।
४. सम्पूर्ण आवश्यक संरचनाहरुको Earthling गर्ने ।
५. आकस्मिक Cut Off/Shut Down उपकरणको जडान गर्ने ।
६. सिभिल, मेकानिकल, ईलेक्ट्रिकल, फायर फाईटिङ तथा अन्य उपकरणहरुलाई गर्नुपर्ने नियमित चेकिङ
प्रकृयाको चेक लिस्ट बनाउने । ति उपकरणहरुको नियमित परिक्षण गरी लगबुक अनुसार रेकर्ड अवाधिक
गर्ने । गुणस्तर समेत परिक्षण गर्ने । रिपोर्ट Approve गर्ने सिस्टम राख्ने ।
७. अग्नि नियन्त्रण उपकरण परिक्षण फायर फाईटिङ, फायर हाईडे«न्ट, वाटर स्प्रिङकल परीक्षण गर्ने ।
क. फायर पम्प टेस्टिङ – हप्ताको २ पटक
ख. फायर ड्रिल टेस्टिङ – महिनाको १ पटक
ग. नोजल, होर्स, पे्रसर गेज – महिनाको १ पटक
८. ग्याँस ढुवानी गर्ने साधनहरुमा Fire Fighting उपकरण राख्ने गर्ने ।
९. ईलेक्ट्रिक वायरिङ नियमित चेक गर्ने, गुणस्तर ध्यान दिने, जक्सन बक्सहरु राम्रोसँग
जडान एवं सिल हुनुपर्ने र डिपोलको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१०. निषेधित क्षेत्र तोकी आवश्यक व्यक्तिमात्र जाने । बार वा अवरोध राख्ने । मोवाईल,
प्रज्वलनशिल वस्तु तथा अन्य खतरा हुने वस्तु संपूर्ण निषेध गर्ने ।
११. ग्याँस टेंकरहरु लाई अनलोड गर्नका लागी मात्र त्ीरग्न् मा राख्ने । अन्य अवस्थामा कदापी नराख्ने ।
उद्योग परिसर भित्र २ वटा टेंकर भन्दा बढि नराख्ने ।
१२. पर्याप्त मात्रामा पानीको अवस्था रहे नरहेको नियमित चेक गर्ने ।
१३.LPG मौज्दात बोर्ड टाँस्ने ।
१४. सुरक्षाका नारा (Slogan) र स्थान परिचयका बोर्डहरु टाँस्ने । जानकारी मुलक बोर्डहरु टाँस्ने ।
१५. फिलिङ÷स्टोर सेडमा रबर मेट्रेसको फ्लोरिङ व्यावस्था गर्ने ।
१६. ढुवानी साधनहरुमा जनाउ चिन्ह लेखोट राख्न सकिने ।
१७. कामदारका लागि पहिरण र उपकरणहरु नियमानुसार उपलब्ध गराउने ।
१८. उद्योग परिसर सफा र मनोरम राख्ने ।
१९. लेखा एवं आवश्यक कागजात अद्यावधिक राख्ने । Records of dealers, staffs, Submission  Reports is NOC, etc Insurance papers, Quota documents, monthly uplifts documents.

२०. जनचेतना मुलक कार्यक्रम राख्ने ।
२१. बजारको बिवरण बनाएर राख्ने ।
२२. कर्मचारीहरु लाई प्रदान गरिएको तालिमको रेकर्ड र प्रमाणहरु अद्यावधिक राख्ने ।
२३. बिक्रेता नियुक्त गर्दा प्रमाण पत्र दिई एक कपी NOC मा बुझाउने ।
२४. प्राथमिक उपचारको व्यवस्थ ागर्ने ।
२५. प्रत्येक ५–५ वर्षमा योग्य विशेषज्ञद्वारा परिक्षण एवं अनुगमन गराई सुधार गर्ने ।
२६. नियमित परिक्षण एवं मर्मत संभारका लागी उपयुक्त योग्य व्यक्तिद्वारा मर्मत संभार गर्ने प्रणाली बनाउने ।
२७. सुरक्षाा गार्डको चारैतिर निगरानी पुग्ने गरी सुरक्षागार्ड ड्युटी दिने ठाउँ बनाउने ।
२८. ँयियम ष्निजत आवश्यक भए व्यवस्था गर्ने ।
२९. नेपाल आयल निगमद्वारा तालिम लिने÷सुरक्षा सम्बन्धी ।
३०. परजिङ्ग मेशीनको व्यवस्था गर्ने ।
३१. सिलिण्डर ग्यारेन्टी वा वारेन्टी हो बुझ्ने ।
३२. सेक्युरिटी तथा सेफ्टी सम्बन्धी Checklist तयार गर्ने ।
३३. शेड मर्मत
३४. कामदारहरु लाई Face Shield उपलब्ध गराउने ।
३५.First Aid को जिम्मा दिने र तालिम प्रदान ।

Security

 1. Water  Tank – 4,60,000 Ltr
 2.  Fire Hydrant –  8 Pcs
 3. Water Sprinkle system – Filling Shed, Storage Shed, Tanker unloading point, LPG Storage Tank
 4. fire fighting extinguisher – 9 kg – 16 Pcs (in Factory)
 5. fire fighting extinguisher – 50 kg – 2 Pcs (in Factory)
 6. fire fighting extinguisher – 9 kg – 6 Pcs (in 6 Vehicle)
 7. Fire Alarm – 1 Pcs
 8. CCTV Camera

कम्पनि को दर्ता २०६६।०८।३० गते
कारोवार सुरु २०६९।०७।०१ गते
सिलिन्डीर खरीद संख्या २,२३,७१९ थान
मासिक एल.पि.ग्यास कोटा ३९ ट्यांकर (७०२ मेट्रिक टन)
मासिक खपत ४५,००० थान ग्यास सिलिन्डर (६३९ मेट्रिक टन)

कर्मचारी संख्या जम्मा ३९ जना
नियमीत २७
दैनिक ज्याला १२

पुरुष ३६
महिला ३

एल.पि. ग्याँस आयात गर्ने स्थान:
इनडियन अयल कर्पोरेसन
मथुरा रिफायनरी र करनाल रिफायनरी

दैनिक ग्यास सिलिन्डर बोटलिङ २,००० थान
दैनिक विक्री १,८०० थान ग्यास सिलिन्डर