Pokhrel bhada pasal
Guru Prasad Pokharel
9847821935
Pyuthan, Kuwadi
RS general store
Rajan Shrestha
9851135369
Pyuthan, khalanga
Bijaya laxmi store
Ujeli kakshyepati
9847820139
Pyuthan, Bijwar
Narayan bhada pasal
Narayan Prasad Paudel
9843542900
Pyuthan, Chujathati
Sachin Hardwer Galla & Kiran Store
Chitra Bahadur K.C.
9847820686
Pyuthan, machhi
Rohit brothers
Rohit Kakshyepati
9847820532
Pyuthan, Bagdula
Sworgadowri Hardwer
Ram prashad Shrestha
9847820941
Pyuthan, Vingri